Názov zákazky:
Zvýšenie zamestnanosti a vytvorenie pracovných miest pre MRK v spoločnosti For glass s.r.o.

Prílohy:
Projektový manažér
Finančný manažér
Školenie zamerané na prevádzku technológií
Stravné lístky


Názov zákazky:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For glass s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK

Prílohy:
Predbežné oznámenie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania